Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto (Državni svet)

Državni svet Republike Slovenije in Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN sta v torek, 27. 9. 2022, v dvorani Državnega sveta pripravila posvet z naslovom Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto.

Na tem pomembnem dogodku so sekretarka Združenja DLAN in predsednica Rotary kluba Ljubljana – Barje, asist. dr. Simona Gerenčer, ljudje z gluhoslepoto in starši otrok z gluhoslepoto predstavili težko pot s številnimi ovirami, težavami in primeri diskriminacije, s katerimi se vsakodnevno srečujejo in borijo, ker v slovenski zakonodaji in nasploh v družbi ljudje z gluhoslepoto še vedno niso prepoznani kot skupina ljudi s samostojno invalidnostjo.

Priznani strokovnjaki in predstavniki ministrstev so razpravljali o nujnosti zagotovitve in uveljavitve temeljnih ustavnih in zakonskih pravic gluhoslepih, med drugim pravice do uporabe, razvoja in učenja lastnega jezika, pravice do informiranja v prilagojenih načinih sporazumevanja, pravice do vključitve v izobraževalni proces, pravice do neodvisnega življenja in polnega sodelovanja v družbi ter pravice do informiranosti in enakopravnega koriščenja storitev. Veliko podporo smo izrekli tudi dosedanji zvesti donatorji in podporniki združenja Rotary District 1912 in Zveza Lions Klubov, District 129.

K zakonodajni ureditvi tega področja pa so pozvali tudi predstavniki evropskih in svetovnih organizacij ljudi z gluhoslepoto – Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne zveze gluhoslepih (WFDB) in Deafblind Ontario Services Kanada.